Профил Екип Проекти Новини
Работа Обратна връзка Контакти
25 Юли 2017
Търговия с финансови инструменти
Корпоративни финанси
Търгово предлагане
Придобиване на предприятия
Консултации

Финансиране на проекти

Актуална информация
Топ 10
за деня на най-търгуваните ценни книжа на БФБ
Код Цена* Min цена Max цена Обем (бр.)
R1BITEX 0.02 0.02 0.02 1 650 000
RXB 4.71 4.54 4.85 87 917
BREF 1.33 1.32 1.33 83 947
ELARG 1.46 1.45 1.47 26 174
HVAR 28.72 24.56 29.00 10 291
SFARM 9.42 9.38 9.53 9 916
LAND 1.64 1.59 1.71 7 410
ATERA 1.36 1.35 1.36 7 000
HIMKO 0.25 0.25 0.25 5 934
BTC 10.51 10.50 10.53 5 187
* Цена на отваряне.


 

05 Юли 2016
Промени в Общите условия на ББГ СИМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД, приложими към договори с клиенти

SOFIX
1-1.14%
02 Януари 2008

Обем на БФБ за днес
2 512 692 бр. акции
35 368 073.01 лв.

 Печеливши
Код Цена Промяна
5AX 0.49 6.52%
5OTZ 7.00 5.87%
E4A 7.35 4.93%

 Губещи
Код Цена Промяна
5BU 0.73 -14.61%
5PET 10.00 -9.08%
6BMA 0.70 -6.54%

ОЛП
3.38%
в сила от 27 Май 2004

Доходи от ДЦК
3 м. 2.35%
1 г. 3.05%
3 г. 3.22%
5 г. 4.60%
7 г. 5.05%
доход на год. база


Сигурност и дискретност Условия за ползване Created by Ladger Dot Com
 ББГ СИМЕКС - България ООД 2004 Всички права запазени.