Уеб сайтът е в процес на обновяване
The website is under construction.

Предупреждение към инвеститорите във финансови инструменти!

Инвестиционен посредник ББГ СИМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД получи информация, че от негово име и без негово знание се предлагат договори за извършване на сделки с финансови инструменти и се набират от клиенти пари за търговия с финансови инструменти.   

Предупреждаваме всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, че това са измамни действия. ББГ СИМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД няма нищо общо с подобни предложения, не предлага такива договори и не събира пари от клиенти.

Съгласно притежавания лиценз Дружеството няма право и не извършва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, няма право и не получава от клиентите си пари или финансови инструменти. ББГ СИМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД е лицензирано единствено да приема нареждания и да ги предава за изпълнение на друг лицензиран инвестиционен посредник, при което клиентите предоставят паричните си средства или финансовите инструменти директно на лицензирания посредник, който ще извърши сделката.